Garanti og kvalitet

Vi garanterer for at marmorprodukterne kan holde til det danske (nordiske) vejr. Produkterne er støbt af materialer, godkendt til byggeri.

Vi garanterer for frostsikkerheden på alle vore marmorprodukter. Alle fontainer, fuglebade og hvad der ellers kan stå vand i, skal tømmes for vand om vinteren.

Vores garanti dækker at materialet, som figurerne er lavet af, ikke tager skade af frost (krakellerer og forvitrer, som sydeuropæisk marmor kan gøre), da vi i støbningen bruger nordnorsk marmor, som er helt krystalliseret, og derfor ikke kan optage fugt.

En figur kan stå ude året rundt uden at tage skade. Den vil blot blive mørkere (naturens patina).

Hvis der står vand i fontainer, fuglebade og krukker, kan de frostsprænges, dvs. revner i to eller flere stykker. Krukkernes drænrør skal altid være frie. Læg derfor altid potteskår eller lignende over hullet. Hvis det er stoppet til, kan vandet ikke komme derfra, og krukken kan frostsprænge. Dette gælder garantien ikke for!

Sørg derfor altid for, at der aldrig kan komme til at stå vand i dem, når frosten kommer.